Patria.lt
savanorių: 8549 organizacijų: 1537
Skelbimas
Antraštė „Ne imti, bet duoti“ komanda pildo savanorių gretas
Aprašymas Tai savanorystė, kviečianti įsitraukti į humanitarinę veiklą vaikų globos namuose bei dienos centruose. Tapk korepetitoriumi bei vyresniuoju draugu, padėk mokytis ir augti. Išbandyk save mokytojo ir vyresniojo draugo vaidmenyje, padėk jaunuoliams, turintiems mažiau galimybių bei įgyk organizacinės patirties komandoje.
Kita savanoriui reikalinga informacija Savanoriai-korepetitoriai skiria 2 akademines valandas per savaitę padėdami jaunimui mokytis, ruošti namų darbus ir ruoštis brandos egzaminams ir 2 – dalyvavimui „Ne imti, bet duoti“ organizuojamuose renginiuose ir kompetencijų bei įgūdžių tobulinimo užsiėmimuose. Savanoriai-organizatoriai padeda organizuoti ir įgyvendinti renginius, savanorių, vaikų ir jaunimo laisvalaikį bei neformalųjį ugdymą, kompetencijų ir įgūdžių tobulinimo užsiėmimus, vaikų, jaunimo bei savanorių komandinį darbą.
Amžius Nuo 16 iki 99
Vairuotojo pažymėjimas nereikalingas
Charakteris Svarbiausia – nuoširdžiai veikti pagal esminį savanorystės principą: tai altruistinė veikla, dalelės savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties davimas dirbant visuomenei reikšmingą darbą, negaunant už tai jokio piniginio atlygio. Tokiais pagrindais veikia „Ne imti, bet duoti“ organizacija :)
Lytis nesvarbu
Darbo pradžia 2018-10-10
Darbo pabaiga 2019-06-01
Šalis Lietuva
Miestas Vilnius
Apie organizaciją
Organizacijos pavadinimas „Ne imti,bet duoti"
Organizacijos logotipas
Organizacijos aprašymas „Ne imti, bet duoti“ pagrindinis tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės formavimo vykdant atvirąjį darbą su jaunimu, ypač su patiriančiu socialinę atskirtį, esančiu iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusiu tėvų globos, gyvenančiu vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, padedant jaunimui (re)integruotis į visuomenę, darbo rinką bei gyvenamą aplinką, skatinant formalųjį, neformalųjį bei informalųjį ugdymą(si). „Ne imti, bet duoti“ pagrindiniai uždaviniai: Skatinti jaunimo domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias ir padėti ruoštis brandos egzaminams. Mažinti jaunimo socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jo socializaciją ir integravimąsi į gyvenamą aplinką, padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą. Organizuoti jaunimo laisvalaikį, neformalųjį, informalųjį ugdymą ir švietimą. Skatinti jaunimo ir organizacijos narių tobulėjimą, ugdyti jų pilietiškumą, kelti kvalifikaciją ir kompetencijas įvairiose srityse.
Faksas
El. paštas neimti@gmail.com
Svetainė http://https://neimtibetduoti.com
Atsakingas asmuo Lukas Dvilevičius
Atsakingo asmens telefonas +37060558683
Atsakingo asmens el. paštas neimti@gmail.com
Peržiūros: 362